Társadalmi jóllét

Társadalmi jólléti alapelvek

1. A magyar társadalom legfőbb értéke az élet.

2. A magyar társadalomban az élet szentsége a természet minden életformájára kiterjed.

3. Az élet a fogantatással kezdődik és a halállal ér véget.

4. Minden, ami az életet támogatja, előnyt élvez az élettelen rendszerekkel szemben.

5. A magyar társadalomban mindenki alapvető (alkotmányba rögzítendő!) erkölcsi joga és kötelessége az élet védelme, annak szolgálata.

6. Teremtett világban élünk, mely három szinten szerveződik: lelki-szellemi-fizikai síkokon.

7. A három sík harmonikus egysége eredményezi az egyén és a társadalom jóllétét.

A Társadalmi Jólléti Tagozat azokat a szükséges teendőket fogalmazza meg, melyek segítségével az egyén és azon keresztül a társadalom jólléte a fenti alapelvek mentén megvalósítható:
- Anya és magzatvédelem
- Védett gyermekkor, melyen belül minőségi nevelés és oktatás saját nemzeti érdekeink és sajátosságaink mentén
- Magas színvonalú közrend, közerkölcs biztosítása
- Egyéni adottságoknak megfelelő és valós társadalmi igényeket kielégítő munkateremtés az aktív korosztályban
- A háromgenerációs családi modell megvalósításával a bölcsek korában lévők méltósággal teljes otthoni gondozása, támogatása
- Biztonságos szociális háló megteremtése minden korcsoport számára, hogy ne legyen egyetlen kallódó magyar sem soha többet
- A közösség érdekében végzett egyéni tehervállalás igazságos és arányos megosztási rendszerének kialakítása.